DAILY BUSINESS UP™

помощник на водача и бизнес асистент

Daily Euro 6 въвежда нов начин за комуникация: без допълнително оборудване, само чрез вашия смартфон или таблет. След като изтеглите приложението DAILY BUSINESS UP™ на своето устройство, то автоматично установява връзка с автомобила чрез Bluetooth® на цифровото радио; по този начин устройството е интегрирано с автомобила и има директна връзка с Daily Евро 6 и неговия двигател. 
Сега всичко е готово: с DAILY BUSINESS UP™ на вашето устройство трябва само да включите двигателя и радиото — връзката се установява автоматично. 
Имате възможност да се възползвате от двойната му роля — помощник на водача и бизнес асистент.

ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ        ИНТЕРАКТИВЕН СПРАВОЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                                         

ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ              РАЗШИРЕНО ПРИБОРНО ТАБЛО

                                                  

Показаните по-горе изображения илюстрират само част от многобройните функции на приложението DAILY BUSINESS UP™

Професионалната навигационна система Sygic и системата Sygic FleetWork за подобряване на управлението на работните ресурси се доставят в сътрудничество със Sygic.