Ре генерация? Не, благодаря.

Новият Eurocargo е единственият Euro VI автомобил в своята категория , който използва единична система за обработка на изгорелите газове : системата HI-SCR с пасивен филтър за твърди частици (DPF) (само от IVECO). Новаторско решение, което намалява разхода на гориво, прегряването и престоите по технически причини.

Системата HI-SCR е проста, лека и ефективна:

_ не се нуждае от мощна охладителна система (и поради това не променя конструкцията на автомобила);

_ състои се от по-малко на брой части (и изисква по-малко резервни части) по сравнение с конкурентните системи;

_ тежи значително по-малко от алтернативните системи EGR+SCR, използвани в повечето конкурентни автомобили;

_ осигурява понижаване на разхода на гориво в сравнение със системите EGR+SCR.

Системата HI-SCR е единствената система за контролиране на емисиите , която не променя горивния процес , тъй като работи чрез поемане на чист въздух, а не чрез рециркулация на изгорелите газове. Това означава, че температурата на горене остава висока и процентното съдържание на твърди частици намалява, без да се налага използването на активен филтър за твърди частици (DPF). Проблемите, свързани с принудителната регенерация са елиминирани с причината.

Това е съществено предимство, не само защото се подобрява надеждността, но и поради осигурената възможност за неограничен достъп до рискови обекти, например тунели, летища, кораби и подземни паркинги, където високата температура при активното регенериране е рисков фактор.

Ре генерация? Не, благодаря.

Новият Eurocargo е единственият Euro VI автомобил в своята категория , който използва единична система за обработка на изгорелите газове : системата HI-SCR с пасивен филтър за твърди частици (DPF) (само от IVECO). Новаторско решение, което намалява разхода на гориво, прегряването и престоите по технически причини.

Системата HI-SCR е проста, лека и ефективна:

_ не се нуждае от мощна охладителна система (и поради това не променя конструкцията на автомобила);

_ състои се от по-малко на брой части (и изисква по-малко резервни части) по сравнение с конкурентните системи;

_ тежи значително по-малко от алтернативните системи EGR+SCR, използвани в повечето конкурентни автомобили;

_ осигурява понижаване на разхода на гориво в сравнение със системите EGR+SCR.

Системата HI-SCR е единствената система за контролиране на емисиите , която не променя горивния процес , тъй като работи чрез поемане на чист въздух, а не чрез рециркулация на изгорелите газове. Това означава, че температурата на горене остава висока и процентното съдържание на твърди частици намалява, без да се налага използването на активен филтър за твърди частици (DPF). Проблемите, свързани с принудителната регенерация са елиминирани с причината.

Това е съществено предимство, не само защото се подобрява надеждността, но и поради осигурената възможност за неограничен достъп до рискови обекти, например тунели, летища, кораби и подземни паркинги, където високата температура при активното регенериране е рисков фактор.

ФОТОГАЛЕРИЯ