НАЙ-МАЛКО TCO + НАЙ-МАЛКО CO2 = TCO2 ШАМПИОН

До 7% по-малко TCO в сравнение с дизелов двигател

TCO ШАМПИОН ПРИ ВСЯКА ЗАДАЧА

Силите на природата навлизат на пазара. 
НОВИЯТ STRALIS NP е революция в областта на транспорта: за пръв път автомобил с алтернативно гориво предлага възможност за подобряване както на устойчивостта, така и на рентабилността на инвестицията поради намалените с до 7% общите разходи за притежаване в сравнение с дизелов камион. 
Това стана възможно, тъй като НОВИЯТ Stralis NP използва до 15% по-малко гориво, а същевременно природният газ е значително по-евтин от дизеловото гориво в повечето държави в Европа. 
Тези икономии могат да нараснат още повече благодарение на предлаганите само от IVECO нови консултантски услуги относно горивото. 
TCO2 live използва натрупания многогодишен опит в областта на природния газ и управлението на разхода на енергия и представлява пълен пакет интегрирани решения за намаляване на разходите. Той включва: 
• TCO2 ADVISING (Консултации за икономия на гориво), 
• TCO2 DRIVING (Курсове за икономично управление на автомобила), 
• и уникалната формула UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност).

CO2 ШАМПИОН ПРИ ВСЯКА ЗАДАЧА

НОВИЯТ STRALIS NP съчетава икономичността и екологичността. 
Природният газ е най-успешното алтернативно гориво
, откакто дизеловото гориво спечели в борбата с бензина. 
Това не е решение, което още се разработва — то вече е тук: изпитана технология, въведена от IVECO през 1996 г., чиято надеждност се доказва от десетките хиляди работещи на газ автобуси и камиони Iveco по пътищата на цяла Европа. 
Новият STRALIS NP е първият работещ на газ камион, чиято мощност, горивна автономност, комфорт и работна среда съответстват на международните стандарти за превози на дълги разстояния и който предоставя едновременно две възможности на загрижените за околната среда професионалисти в областта на транспорта: 
• намаляване на емисиите на замърсяващи вещества, шум и всички странични ефекти, 
• снижаване на емисиите на CO2
, което спомага за намаляване на въглеродните емисии на транспортния отрасъл — редуцирането на емисиите на CO2 достига до 95% със сгъстен или втечнен биометан.