ГАРАНТИРАНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

IVECO УВЕЛИЧАВА ВРЕМЕТО ЗА РАБОТА НА 
АВТОМОБИЛА

Като гаранция за надеждността на изделията и отличната работа на сервизната мрежа IVECO предлага най-новата формула UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност)
С UPTIME GUARANTEE, ако НОВИЯТ STRALIS стане неработоспособен по технически причини, ремонтът ще се извърши в рамките на 24 часа от постъпването в СЕРВИ З ЗА КАМИО НИ IVECO (времето се удостоверява от ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА IVECO). 
Ако това се окаже невъзможно, IVECO предоставя на клиента: 
• заместващ камион (ако има в наличност), 
• или ежедневна компенсация за всеки 24 часа престой в сервиза (*). 
UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност) е включена в стандартното покритие на НОВИЯ STRALIS XP и в договорите ELEMENTS 3XL / 2XL (**).

СЕРВИЗИ ЗА КАМИОНИ IVECO: ПАРТНЬОР
НАВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА

Да управляваш НОВИЯ STRALIS означава никога да не си сам: Клиентите могат да разчитат на СЕРВИ ЗНИТ Е ЦЕНТРОВ Е ЗА КАМИО НИ IVECO, разположени по всички главни европейски маршрути. 
СЕРВИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КАМИОНИ извършват широк кръг операции по техническото обслужване и съдействие — включително бързи ремонти с оригинални части от IVECO, обслужване на ремаркета, операции по гумите, операции по каросерията, зареждане с AdBlue® и измиване на камиони(***).
Обслужване в най-близкия СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА КАМИОНИ може да се заяви чрез телематичното приложение или по телефона чрез Центъра за обслужване на клиенти ASSISTANCE NON STOP 24/7.
СЕРВИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КАМИОНИ имат строги критерии за приемане и, съгласно натрупания опит и мненията на клиенти, се отличават с първокласни услуги: тяхната цел е да намаляват продължителността на престоите и да подобряват производителността на камионите чрез отстраняване на проблемите по най-добрия, най-бърз и най-професионален начин.

(*) До 4 денонощия. (**) До 4 години (***) Проверете какви услуги предлага вашият сервизен център

ФОТОГАЛЕРИЯ