КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТНОСНО ГОРИВОТО

ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА НА СТИ ЛА НА УПРАВЛЕНИЕ позволява на водачите да се усъвършенстват, докато управляват автомобила. Системата функционира като професионален инструктор на борда и помага да икономисвате гориво, без да намалявате маршрутната скорост. Системата за оценка на стила на управление определя ефективността на действията на водача и предлага мерки за икономия на гориво(например превключване на по-подходяща предавка в определен момент). 
СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ може да се използва от водача в автомобила или да се съчетае с новите КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА IVECO ОТ НОСНО ГОРИВОТО .

TCO2 SMART REPORT (Интелигентен бюлетин)

Дистанционното извличане на данните от бордовата система на IVECO за ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ позволява да се оценяват основните работни параметри на автомобила и водача
Бюлетините автоматично се изпращат ежеседмично по електронната поща на ръководителя на автопарка, с акцент върху поведението на водачите и свързаните с него тенденции, разхода на гориво от всеки автомобил и въглеродните емисии на автопарка като цяло. 
Тази услуга е независима от другите услуги за управление на автомобилен парк, достъпни през уебпортала. НОВИЯТ STRALIS XP, включва TCO2SMART REPORT за срок от 4 години. 

TCO2 ADVISING (Консулта ции за икономия на гориво)

IVECO е всестранен „консултант по горивото“ — партньор, който винаги е на разположение за откриване на пътища за повишаване на ефективността и устойчивостта на транспорта
Нашият опит с най-ефикасните начини за икономия на гориво се основава на експлоатационни данни от многогодишни периоди, събрани и обработени (с помощта на нашите клиенти) при изпълнение на различни задачи по разнообразни маршрути. 
Сега IVECO предлага тези уникални знания като услуга, предоставяна на всички пазари от специални екипи от специалисти по горивото, които постоянно следят ключовите показатели за ефективността (KPI) на автомобилните паркове, за да разработват персонализирани планове за намаляване на разходите
Едногодишен абонамент за TCO2 ADVISING е включен в цената на новия модел STRALIS XP.

TCO2 DRIVING (Курсове за икономично 
управление на автомобила)

Добрите водачи могат да постигнат икономия на гориво, сравнима с тази от най-добрите технологични нововъведения; поради това IVECO предлага специализирани програми за обучение на водачи на клиентите си и повишаване на техните умения. Ние учим как да се намали разходът на гориво, да се удължи срокът на експлоатация на автомобила и да се увеличи максимално безопасността на пътя. 
Курсовете могат да се модифицират според изискванията на клиента и да се провеждат на негова територия или в IVECO. Обсъжданите теми включват: 
• запознаване с автомобила и неговите особености и функции, 
• практическо управление с професионален инструктор.

ФОТОГАЛЕРИЯ