ТЕХНОЛОГИЯ И СТОЙНОСТ

СИСТЕМА HI-MUX / НОВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ШАСИТО

Архитектурата на електрическата и електронна система на НОВИЯ STRALIS е напълно нова, като са добавени електронни блокове за управление на повече функции с оптимизиране на ресур сите. 
Новата система HI-MUX подобрява надеждността, има по-голям капацитет за обработка на данни и възможност за реализиране на функции, като при лек автомобил. 
Комуникационната мрежа е два пъти по-бърза, за да се справя с големия обем данни, необходими на GPS системата с предвиждане HI-CRUISE. Бордовите електронни блокове на HI-MUX комуникират по два физически проводника, като използват общ протокол. Архитектурата на системата е модулна, разделена на две за подобряване на гъвкавостта и улесняване на обслужването и обединена по нов начин с тръбопроводите за сгъстен въздух, гориво и AdBlue®. 
Маркучите и кабелите са разположени успоредно по дължината на шасито по подреден и разбираем начин, което улеснява обслужването и ремонта и съответно удължава времето за работа на автомобила.

НОВА ПЪТЕКА

Новата пътека подобрява едновременно функционалността и безопасността.
Плочите покриват прехода от едната до другата страна на автомобила в мястото на задната точка на окачване, нямат стърчащи болтове или частии осигуряват безопасно място за работа на оператора. Използвани са устойчиви на корозия материали — алуминий и неръж даема стомана.

НОВО ПО-ЛЕКО ЗАДНО ОКАЧВАНЕ

Новото задно окачване подобрява трайността и надеждността, като същевременно има по-малко тегло. Частите му са новопроектирани и е постигнато намаляване на теглото с 45 kg, като са запазени работните характеристики. 
Компактните размери на новата стабилизираща щанга позволяват увеличаване на ъгъла на надлъжна проходимост. Новото окачване има и подобрена защита от корозия.

НОВИ ФУНКЦИИ, КАТО ПРИ ЛЕК АВТОМОБИЛ

НОВИЯТ STRALIS притежава функции, типични за леките автомобили, които допълнително подобряват функционалността и улесняват експлоатацията: 
• светодиодни светлини
• ново дистанционно управление за централно заключване с функция за проверка на външното осветление, 
• регулиране на интензитета на вътрешното осветление
• автоматично включване на аварийните светлини в случай на внезапно намаляване на скоростта или спиране. 
Блокът индикаторни прибори е с нова конструкция, внедрена заедно с разработването на новата електрическа и електронна система. В кормилното колело е вграден бутон за отваряне на меню за бърз достъп, което позволява включване/изключване на често използвани функции.

ФОТОГАЛЕРИЯ