HI-SCR: ПЪРВОКЛАСНА СИСТЕМА ОТ IVECO

Съответства на Euro 6/C

Нашата патентована технология HI-SCR е просто най-добрата система за селективна каталитична редукция, предлагана на пазара: единствената, която постига 97% намаление на концентрацията на NOx. Това означава, че изискванията на стандартите Euro 6 могат да се изпълнят без EGR.HI-SCR ГАРАНТИРА МАКСИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ 
• Най-подходящият избор при задачи за доставка на стоки, събиране на отпадъци, почистване на пътищата, движение извън пътя, работа на летища, в рафинерии и станции за зареждане с горивоHI-SCR УВЕЛИЧАВА ПОЛЕЗНИЯ ТОВАР 
• Компактна, лека технология, която оптимално съчетава ефективността с дългия срок на експлоатация 
• Не са необходими допълнителни компоненти по двигателя или по-мощна система за охлажданеHI-SCR УВЕЛИЧАВА ВРЕМЕТО ЗА РАБОТА 
• Най-дългите интервали за техническо обслужване, предлагани на пазараHI-SCR УВЕЛИЧАВА ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
• Запазват се всички предимства на HI-SCR (безопасност, ниско тегло, без регенериране в паркирано състояние) 
• Значителни икономии на гориво при превози на дълги разстояния

ФОТОГАЛЕРИЯ