НАЙ-МАЛКО TCO + НАЙ-МАЛКО CO2 = TCO2 ШАМПИОН

НОВИЯТ STRALIS XP: до –5,6% TCO & до –11% CO2

TCO ШАМПИОН ПРИ ВСЯКА ЗАДАЧА

Ние въздействахме на всички фактори, определящи общите разходи за притежаване (TCO) и въздействието върху околната среда — от стойността на автомобила и разхода на гориво до техническото обслужване и престоите. 
При тежките камиони само горивото съставя 35 до 40 процента от общите разходи за притежаване; поради това за всяка транспортна фирма е жизнено важно да подобрява ефективността, за да бъде конкурентоспособна. Ето защо при разработването на НОВИЯ STRALIS се концентрирахме върхууправлението на енергията.
Работихме по: 
• ефективността — увеличена чрез прилагане на специфични за отделните задачи мерки за икономия на гориво (например SMART EGR), 
• възможностите за предвиждане — предлагани от системата HI-CRUISE, 
• съпротивлението при търкаляне — намалено чрез използване на еко-гуми 
• и оптимизирането на разхода на енергия — постигнато чрез интелигентни допълнителни мерки.

НОВИЯТ STRALIS осигурява двуцифрено подобрение на разхода на гориво в сравнение с предходния модел; добавени са нови технологии, функции и услуги за допълнително снижаване на пълните разходи за притежаване. 
Намаляването на разхода на гориво при НОВИЯ STRALIS XP достига 11% — това съответства на 5,6% по-ниски пълни разходи за притежаване.

CO2 ШАМПИОН ПРИ ВСЯКА ЗАДАЧА

НОВИЯТ STRALIS съчетава икономичността и екологичността: това е печелившата формула на всички изделия на IVECO. 
Уникалната система на IVECO за обработка на изгорелите газове HI-SCR е по-лека, по-малка, по-ефективна и по-лесна за поддръжка от всяко друго решение на ниво Euro 6. Това означава, че HI-SCR намалява не само вредните емисии, но и разходите. НОВИЯТ STRALIS използва технологии и човешкия фактор за намаляване до минимум на разхода на гориво. 
Нашата система за ОЦЕНКА НА СТИ ЛА НА УПРАВЛЕНИЕ е източник на подробна информация за начина на управление на автомобила и последствията от него и същевременно полезен инструмент за подобряване на горивната ефективност и значително намаляване на емисиите на CO2
Загрижените за околната среда професионалисти ще оценят възможностите, които предлага НОВИЯТ STRALIS XP — благодарение на системата за ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ — за принос към усилията запонижаване на въглеродните емисии на транспортния отрасъл.

ФОТОГАЛЕРИЯ