ASSISTANCE NON STOP

IVECO предлага програма за денонощна пътна помощ без почивни дни, наречена Assistance Non-Stop.

За укрепване на тази ключова услуга IVECO направи значителна инвестиция в Центъра за обслужване на клиенти — специално изградена точка за първи контакт, която улеснява клиентите да поддържат автомобилите си в работоспособно състояние чрез осигуряване на пътна помощ в 36 европейски държави.

ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА IVECO — ДЕНОНОЩНА ПЪТНА ПОМОЩ В 36 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ НА 10 ЕЗИКА

ПРИЛОЖЕНИЕ IVECO NON STOP

При повреда на автомобил можете да се свържете с IVECO Assistance Non-Stop по три начина:

  • на безплатния телефонен номер (български номер +35 929713030);
  • чрез бордовата телематична система на автомобила IVECONNECT — само докоснете екрана и ще се свържете с Assistance Non Stop. Системата автоматично предава данни за местоположението на автомобила и работното му състояние.
  • с приложението IVECO Non Stop: само с едно докосване!

ПРИЛОЖЕНИЕ IVECO NON STOP

Приложението IVECO Non Stop може да се използва и за предварително запазване на време за ремонт на вашия автомобил, а не само при спешни случаи. Вие избирате времето и мястото (текущо местоположение, сервиз или точен адрес), а приложението ви дава потвърждение за резервацията.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО IVECO NON STOP

МЕЖДУНАРОДНА ПЪТНА ПОМОЩ ЗА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ

Екип от 80 оператора осигурява незабавна реакция на 10 езика и бързо решаване на всеки проблем чрез задействане на най-близкия до мястото на аварията и най-подходящ за съответния автомобил сервизен център на IVECO.

По време на оказване на помощта (независимо дали е малък ремонт на пътя или теглене и ремонт в сервиз) Центърът за обслужване на клиенти следи и ви информира за развитието на процеса, за да гарантира възможно най-бързо връщане на автомобила но пътя.

Свържете се с нас

Свържете се с нас
​Услугата, която отговаря на всички ваши въпроси.