TCO / TOTAL COST OF OWNERSHIP

TCO – общата стойност на собствеността (Total Cost of Ownership) е стойността на превозното средство в жизнения му цикъл. Запазването под контрол на този индикатор е комплексна задача, но в повечето случаи е печеливша стратигия за управление на бизнеса. Затова Iveco направи този калкулатор, който може да Ви помогне да управлявате и синхронизирате всички разходи и да получите надеждна картина за оперативните разходи на превозното средство.

КАЛКУЛАТОР ЗА TCO

IVECO мисли за вашите разходи и разбира колко е важно да ги прогнозирате и контролирате. Калкулаторът за TCO (Пълни разходи за притежаване) помага да постигнете това.

За да изчислите пълните разходи за притежаване на автомобила, настройте посочените по-долу параметри в съответствие с начина на използване и щракнете върху Calculate (Изчисляване). Така може да управлявате и синхронизирате разходите си и да получите достоверна представа за експлоатационните разходи за автомобила през целия срок на използване.

ПЪЛНИ РАЗХОДИ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ

Програмата TCO2 Live предлага изключителни услуги на клиентите, закупили тежкотоварни камиони на IVECO:

  • SMART REPORT — седмична информация за стила на управление и разхода на гориво.
  • ADVISING — препоръки за
    икономисване на гориво, предоставяни от специализиран екип.
  • DRIVING — курсове за икономично управление на автомобила. Ние учим как да се намали разходът на гориво, да се удължи срокът на експлоатация на автомобила и да се увеличи максимално безопасността на пътя

TCO2 SMART REPORT

TCO2 DRIVING

TCO2 DRIVING

Добрите водачи могат да постигнат икономия на гориво, сравнима с тази от най-добрите технологични нововъведения; поради това IVECO предлага специализирани програми за обучение на водачи на клиентите си и повишаване на техните умения.

Ние учим как да се намали разходът на гориво, да се удължи срокът на експлоатация на автомобила и да се увеличи максимално безопасността на пътя.

Курсовете могат да се модифицират според изискванията на клиента и да се провеждат на негова територия или в IVECO. Обсъжданите теми включват запознаване с автомобила, неговите характеристики и функции и практическо управление под ръководството на професионален инструктор.
​​

TCO2 SMART REPORT и
TCO2 ADVISING могат да
намалят разхода на гориво с до
3 %.

TCO2ADVISING

TCO2 ADVISING

IVECO е всестранен „консултант по горивото“ — партньор, който винаги е на разположение за откриване на пътища за повишаване на ефективността и екологичната устойчивост на транспорта.

Нашият опит с най-ефикасните начини за икономия на гориво се основава на експлоатационни данни от многогодишни периоди, събрани и обработени (с помощта на нашите клиенти) при изпълнение на различни задачи по разнообразни маршрути.

Сега IVECO предлага тези уникални знания като услуга, предоставяна на всички пазари от специални екипи от специалисти по горивото, които постоянно следят ключовите показатели за ефективността (KPI) на автомобилните паркове, за да разработват персонализирани планове за намаляване на разходите. Новозакупените NEW STRALIS XP и NP включват едногодишен абонамент за TCO2 ADVISING.

TCO2 SMART REPORT и
TCO2 ADVISING могат да
намалят разхода на гориво с до
3 %.

TCO2 SMART REPORT

TCO2 SMART
REPORT

Дистанционното извличане на данните от бордовата система на IVECO за оценка на стила на управление DRIVING STYLE EVALUATION позволява да се оценяват основните работни параметри на автомобила и водача.

Бюлетините автоматично се изпращат ежеседмично по електронната поща на ръководителя на автопарка, с акцент върху поведението на водачите и свързаните с него тенденции, разхода на гориво от всеки автомобил и въглеродните емисии на автопарка като цяло. Услугата е независима от другите услуги за управление на автомобилен парк, предоставяни чрез уеб-портал.

При закупуване на NEW STRALIS XP услугата TCO2 SMART REPORT в продължение на 4 години е включена в цената. ​

TCO2 SMART REPORT и
TCO2 ADVISING могат да
намалят разхода на гориво с до
3 %.

Stralis XP

Stralis XP
​Камионът NEW STRALIS на IVECO повдига бариерите пред производителността и рентабилността с пълен пакет персонализирани услуги за всички транспортни операции

Stralis NP

Stralis NP
​NEW STRALIS NP 460 е най-добрият камион, работещ с природен газ, проектиран и разработен за изпълнение на всякакви задачи по пътищата и с възможност за ограничено използване и извън пътища