СИСТЕМАТА ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА IVECO

Iveco структурира своята система за корпоративно управление, съставяйки модел на организация, управление и контрол, който предвижда правила и процедури, задължителни за всички служители и корпоративни органи, както и всички други лица, действащи от името на компанията.

Организационният модел на Iveco SpA, в съответствие със Закон 231/2001, съдържа Модела организация, управление и контрол на Iveco SpA, актуализиран съгласно наръчника на Fiat SpA и одобрен от Борда на директорите на 17 септември 2007 г.

Нещо повече, съгласно член 301 от Закона „Sarbanes-Oxley” е въведена процедура за управление на жалбите срещу предполагаеми нарушения на етичните принципи.

За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от IVECO S.p.A. на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги, според подробно описаното в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на дъщерните дружества и филиали на IVECO S.p.A. от CNH Industrial Group,+ както и на упълномощените търговци и дистрибутори, и обработката им от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2 (iv) на Декларацията за поверителност.
Всички полета със * са задължителни!