ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕННОСТИ НА IVECO

ВИЗИЯ

Да изпревари конкуренцията, предлагайки стойност и качество за успеха на нашите клиенти.

МИСИЯ

Да предлага решения за транспортния отрасъл, базирани на нашата изключителна компетентност, заедно с нашите партньори по целия свят.

IVECO ЦЕННОСТИ

Устойчивост
Европейски лидер в производство на превозни средства, задвижвани с природен газ и пълна гама автомобили на CNG (сгъстен природен газ) и LNG (втечнен природен газ).

Технология
Лидер в индустриалните технологии с първи решения като Hi-SCR и Hi-Matic.

Бизнес партньорство
Истински бизнес партньор, работим заедно за по-добри транспортни решения.

Фокус на общата стойност на притежание
Намаляване разходите за гориво и поддръжка, увеличавайки остатъчната стойност и ефективността на управление на автопарка

За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от IVECO S.p.A. на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги, според подробно описаното в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на дъщерните дружества и филиали на IVECO S.p.A. от CNH Industrial Group,+ както и на упълномощените търговци и дистрибутори, и обработката им от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2 (iv) на Декларацията за поверителност.
Всички полета със * са задължителни!