7 ОТОРИЗИРАНИ ДИЛЪРИ

Независимо къде се намирате – търговският или сервизен дилър на IVECO е близо до Вас. Дилърската мрежа е една от най-силните страни на IVECO. Нашите дилъри са специалисти с богат опит в бизнеса, те разбират света на транспорта по-добре от всеки друг и знаят как да интерпретират нуждите на своите клиенти, намирайки решения на всеки проблем. Дилърите не работят изолирано. Работата им се наблюдава и подпомага денонощно, 365 дни в годината от интернационалния екип на IVECO, посветен на увеличаване на ефективността и минимизиране времето за престой. Независимо дали се работи по непланирана повреда в другия край на Европа, той е готов да предостави техническа поддръжка или да организира транспортирането на нужната част по въздух.

За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от IVECO S.p.A. на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги, според подробно описаното в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на дъщерните дружества и филиали на IVECO S.p.A. от CNH Industrial Group,+ както и на упълномощените търговци и дистрибутори, и обработката им от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2 (iv) на Декларацията за поверителност.
Всички полета със * са задължителни!