3 ОТОРИЗИРНИ ДИЛЪРИ

За да бъдеш пазарен лидер, трябва да бъдеш лидер във всяка част от територията.

Това е мисията на нашата мрежа от дилъри на пълна гама автомобили в България: 3 дилъра с общо 7 търговски пункта, разпределени в цялата страна, професионални експерти, които коват дългосрочни взаимоотношения със своите клиенти благодарение на уменията и услугите, които предлагат. Търговската мрежа е една от най-важните силни страни на Iveco. Нашите дилъри имат задълбочен опит в бизнеса и на територията; те познават света на транспорта по-добре от всеки друг и знаят как да интерпретират потребностите на клиентите и да намират отговори на техните въпроси.

За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от IVECO S.p.A. на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги, според подробно описаното в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на дъщерните дружества и филиали на IVECO S.p.A. от CNH Industrial Group,+ както и на упълномощените търговци и дистрибутори, и обработката им от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2 (iv) на Декларацията за поверителност.
Всички полета със * са задължителни!