STRALIS

Новият Stralis е с подобрена производителност и още по-печеливш, с пълен пакет съвременни функции, технологии и услуги, персонализирани според изискванията на всяка транспортна дейност. Двата модела на новата гама са с високи характеристики и ефективност и ниски емисии, каквато и задача да изпълняват:
НОВИЯТ STRALIS за регионални, градски и леки курсове в строителството
• и НОВИЯТ STRALIS XP за превози на дълги разстояния.

НОВИЯТ STRALIS е с наново проектиран силов тракт — от двигателя до гумите, има нова архитектура на електрическата и електронна система, нова най-добра в своя клас предавателна кутия, нов заден мост и окачване, както и последно поколение GPS прогнозиращи функции и специфични качества за намаляване на разхода на гориво и въздействието върху околната среда.
Всички нови функции и подобрения са насочени към увеличаване на производителността и рентабилността на транспортния бизнес в реални условия и са разработени с помощта на клиентите. Ние следим нашите камиони в реални работни условия чрез анализиране на различни курсове (на голямо разстояние, регионални и градски) — пробег, маршрутна скорост, товар и профил на пътя.

Въз основа на събраните обширни данни разработихме за нашите клиенти пълен комплект интегрирани мерки за повишаване на ефективността, които включват програмата „TCO2 live“ и предлаганите от нея специални услуги:
TCO2 SMART REPORT (Интелигентен бюлетин) — седмична информация за стила на управление и разхода на гориво,
TCO2 ADVISING (Консултации) — препоръки за икономия на гориво,
TCO2 DRIVING (Управление) — курсове за икономично управление на автомобила
• и уникалната формула UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност).

ПРЕВОЗИ НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ

НОВИЯТ STRALIS XP е предназначен за превози на дълги разстояния и в него са предвидени мерки за повишаване на горивната ефективност, например системата SMART EGR, оптимизираното предавателно отношение на задния мост, екологични гуми и новите консултантски услуги относно горивото.
Той е оборудван и с GPS система за управление с предвиждане IVECO HI-CRUISE, която управлява движението с постоянна скорост, превключването на предавките и функцията Eco-roll чрез съчетаване на параметрите за управление на автомобила и съвременна GPS технология за работа с географски карти.

РАБОТА В ГРАДСКА СРЕДА

НОВИЯТ STRALIS е подходящ избор за всички общински и градски задачи и за превоз на леки товари в строителството благодарение на късите до средно дълги кабини HI-STREET и HI-ROAD и широкия избор на двигатели с ниски емисии, голям въртящ момент и различна мощност.

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

НОВИЯТ STRALIS идеално подхожда за тази задача благодарение на техническите мерки за намаляване на масата на автомобила и съответствието със строгите изисквания на споразумението ADR.
В допълнение, системата HI-SCR осигурява решаващо преимущество: липсата на активно регенериране и по-ниската температура на изгорелите газове го правят най-подходящ за работа в зони с ограничения, например летища, кораби, тунели, рафинерии и станции за зареждане с гориво.

РЕГИОНАЛНИ ПРЕВОЗИ

НОВИЯТ STRALIS предлага отличен разход на гориво и при регионални превози на средни разстояния благодарение на пълния пакет мерки за подобряване на горивната ефективност, които отлично съответстват на конфигурацията на автомобила и изискванията на изпълняваните задачи.
Системата IVECO HI-CRUISE за GPS прогнозиране на управлението е включена в стандартната конфигурация на НОВИЯ STRALIS XP и като опция при НОВИЯ STRALIS.

НОВИЯТ STRALIS XP: до –5,6% TCO & до –11% CO2

НАЙ-МАЛКО TCO + НАЙ-МАЛКО CO2 = TCO2 ШАМПИОН

TCO ШАМПИОН ПРИ ВСЯКА ЗАДАЧА

Ние въздействахме на всички фактори, определящи общите разходи за притежаване (TCO) и въздействието върху околната среда — от стойността на автомобила и разхода на гориво до техническото обслужване и престоите.
При тежките камиони само горивото съставя 35 до 40 процента от общите разходи за притежаване; поради това за всяка транспортна фирма е жизнено важно да подобрява ефективността, за да бъде конкурентоспособна. Ето защо при разработването на НОВИЯ STRALIS се концентрирахме върху управлението на енергията.
Работихме по:
ефективността — увеличена чрез прилагане на специфични за отделните задачи мерки за икономия на гориво (например SMART EGR),
възможностите за предвиждане — предлагани от системата IVECO HI-CRUISE,
съпротивлението при търкаляне — намалено чрез използване на еко-гуми
• и оптимизирането на разхода на енергия — постигнато чрез интелигентни допълнителни мерки.

НОВИЯТ STRALIS осигурява двуцифрено подобрение на разхода на гориво в сравнение с предходния модел; добавени са нови технологии, функции и услуги за допълнително снижаване на пълните разходи за притежаване.
Намаляването на разхода на гориво при НОВИЯ STRALIS XP достига 11% — това съответства на 5,6% по-ниски пълни разходи за притежаване.

CO2 ШАМПИОН ПРИ ВСЯКА ЗАДАЧА

НОВИЯТ STRALIS съчетава икономичността и екологичността: това е печелившата формула на всички изделия на IVECO.
Уникалната система на IVECO за обработка на изгорелите газове HI-SCR е по-лека, по-малка, по-ефективна и по-лесна за поддръжка от всяко друго решение на ниво Euro 6. Това означава, че HI-SCR намалява не само вредните емисии, но и разходите. НОВИЯТ STRALIS използва технологии и човешкия фактор за намаляване до минимум на разхода на гориво.
Нашата система за ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ е източник на подробна информация за начина на управление на автомобила и последствията от него и същевременно полезен инструмент за подобряване на горивната ефективност и значително намаляване на емисиите на CO2.
Загрижените за околната среда професионалисти ще оценят възможностите, които предлага НОВИЯТ STRALIS XP — благодарение на системата за ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ — за принос към усилията за понижаване на въглеродните емисии на транспортния отрасъл.

Съответства на Euro 6/C

HI-SCR: ПЪРВОКЛАСНА СИСТЕМА ОТ IVECO

Нашата патентована технология HI-SCR е просто най-добрата система за селективна каталитична редукция, предлагана на пазара: единствената, която постига 97% намаление на концентрацията на NOx. Това означава, че изискванията на стандартите Euro 6 могат да се изпълнят без EGR.HI-SCR ГАРАНТИРА МАКСИМАЛНА БЕЗОПАСНОСТ
• Най-подходящият избор при задачи за доставка на стоки, събиране на отпадъци, почистване на пътищата, движение извън пътя, работа на летища, в рафинерии и станции за зареждане с горивоHI-SCR УВЕЛИЧАВА ПОЛЕЗНИЯ ТОВАР
• Компактна, лека технология, която оптимално съчетава ефективността с дългия срок на експлоатация
• Не са необходими допълнителни компоненти по двигателя или по-мощна система за охлажданеHI-SCR УВЕЛИЧАВА ВРЕМЕТО ЗА РАБОТА
• Най-дългите интервали за техническо обслужване, предлагани на пазара

HI-SCR УВЕЛИЧАВА ГОРИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
• Запазват се всички предимства на HI-SCR (безопасност, ниско тегло, без регенериране в паркирано състояние)
• Значителни икономии на гориво при превози на дълги разстояния

НОВИЯТ STRALIS

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ ДВИГАТЕЛИ

НОВИЯТ STRALIS се предлага с широка и добре балансирана гама двигатели, подходящи за всички приложения и със специфични за предназначението му устройства за икономия на гориво. Гамата включва двигатели с три различни работни обема и девет нива на мощността от 310 до 570 к.с. с водещи в своя клас стойности на плътността на мощността и въртящия момент.
Това позволява на клиентите да изберат по-малък двигател:
• предлагаме 11-литрови двигатели, докато повечето ни конкуренти предлагат само 13-литрови версии,
• а предавателното отношение 2:47 на за дния мост оптимизира разхода на гориво при обороти малко над 1100 r pm.

Стремежът ни да предложим устойчиви решения ни стимулира допълнително да повишим ефективността на всички двигатели, като същевременно подобрим работните характеристики на някои от тях:
• максималния въртящ момент на двигател CURSOR 11 (+100 Nm при версията 420 к.с. и +50 Nm при 480 к.с.)
• и максималната мощност на двигателя CURSOR 13 (сега се предлага с 510 и 570 к.с.).

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА EGR: ПОВИШЕНА ГОРИВНА ЕФЕКТИВНОСТ

Оптимизирането на момента на впръскване на горивото допълнително увеличава максималното налягане в цилиндрите и горивната ефективност. Генерират се по-малко NOx чрез рециркулация на малко количество изгорели газове в определени области на натоварване на двигателя.
Интелигентната система EGR е не толкова устройство за намаляване на емисиите, колкото източник на икономии: тя намалява разхода при превози на дълги разстояния и същевременно предлага всички предимства на системата HI-SCR.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ПО ДВИГАТЕЛЯ

Интелигентните допълнителни устройства предотвратяват загубите на енергия, когато не е необходимо да работят:
• устройство за изключване на съединителя и блок за управление на сгъстения въздух,
• алтернатор с рекупериране на енергията и интелигентна система за следене на състоянието на акумулаторната батерия,
• помпа с регулируем дебит за усилвателя на кормилното управление.

СЪКРАЩАВАНЕ НА ПЕРИОДИТЕ НА РАБОТА НА ПРАЗЕН ХОД

Тази нова функция премахва продължителната работа на празен ход. Системата автоматично изключва двигателя след предварително зададено време, ако са изпълнени необходимите условия.

НАМАЛЯВАНЕ НА ТРИЕНЕТО

Много компоненти са проектирани отново за намаляване на триенето в двигателя: буталото е с нов профил и са внедрени нови сегменти с по-малко тангенциално натоварване.
Управлението на температурата на маслото също е подобрено за избягване на прегряването и ненужния разход на енергия.

Изгоден за всички стил на управление: добър и за водачите, и за собствениците на автомобилния парк

НОВА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ HI-TRONIX & IVECO HI-CRUISE

НОВА ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ HI-TRONIX

Автоматичната предавателна кутия HI-TRONIX от ново поколение с 12 предавки и съединител с електронно управление е с най-съвременна технология в своята категория:
• модулна конструкция, удобна за обслужване,
• ефективност 99,7%,
• изключително дълготрайна,
• най-добър в класа диапазон на предавателните отношения (16,7),
• и най-добро в своя клас съотношение между въртящия момент и мас ата.

В сравнение с предходния модел, HI-TRONIX подобрява всички работни показатели: съкращава времето за превключване с 10%, проектирана е за почти два пъти повече превключвания спрямо предходното поколение автоматични предавателни кутии и интервалът на смяна на маслото е удължен до 600 000 километра (при превози на дълги разстояния).
HI-TRONIX предлага и допълнителни функции, например режим за маневриране (пълзене) за ниска скорост на движение, когато предавателната кутия работи като преобразувател на въртящия момент; функция за разлюляване на автомобила с цел възстановяване на сцеплението с хлъзгав път; 4 предавки за движение на заден ход и нови предложения за валовете за отвеждане на мощност (ВОМ).

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛА IVECO HI-CRUISE

Изгоден за всички стил на управление: добър и за водачите, и за собствениците на автомобилния парк.
Освен предавателната кутия HI-TRONIX, новият STRALIS има също интегрирана система за управление IVECO HI-CRUISE със системи, използващи GPS например за автоматично регулиране на скоростта и превключване на предавките с предвиждане, както и разширена функция Eco-roll.
Предавателната кутия и системата GPS са свързани и позволяват реализиране на стратегия за управление и превключване на предавките с предвиждане, която идеално съответства на топографските особености на пътя.
Новата система IVECO HI-CRUISE включва и параметри на ECOSWITCH, например заданието за системата за автоматично регулиране на скоростта на движение и за ограничителя на въртящия момент; това позволява ограничаване на разхода на гориво със запазване на възможността за аварийно коригиране.

IVECO HI-CRUISE, в съчетание с ECOSWITCH, е ефективен помощник на водача със значителни предимства:
• управлява скоростта на движение и превключването на предавките по алгоритъм „електронен хоризонт“, който прилага разширени стратегии за икономия на гориво;
• предотвратява неправилното управление чрез ограничителя на скоростта на движение, деактивиране на автоматичното превключване на по-ниска предавка при натискане докрай на педала на акселератора и превключване на предавките с електронно управление;
• осигурява изключителен комфорт при управление на автомобила.

Системата IVECO HI-CRUISE е настроена прецизно за изискванията при изпълнение на реални задачи, за да удовлетвори всички заинтересовани:
• водачите оценяват високо IVECO HI-CRUISE, защото работи гладко, улеснява тяхната работа и им позволява да се съсредоточат върху безопасността, а не върху рутинните действия на пътя;
• ръководителите на автомобилни паркове оценяват високо IVECO HI-CRUISE, защото осигурявазначителни икономии на гориво (и по-добра дългосрочна надеждност), дори и при използване на водачи с по-малък опит.

НОВИЯТ STRALIS

НОВ ЗАДЕН МОСТ & НОВИ ЕКО-ГУМИ ТРИ «A»

НОВ ЗАДЕН МОСТ

НОВИЯТ STRALIS има напълно нов заден мост с единичен редуктор и подобрена геометрия на зъбните колела за намаляване на разхода на гориво.
Възможността за избиране на различни предавателни отношения на задния мост е запазена, но при модела XP новият мост се предлага със специално, допълнително понижаващо оборотите на двигателя предавателно отношение 2:47.
Чрез намаляване на оборотите на двигателя при движение с постоянна скорост новият заден мост подобрява значително разхода на гориво, най-вече по дълги маршрути.

НОВИ ЕКО-ГУМИ три «A»

IVECO е една от първите предлагани на пазара марки, която внедри новите еко-гуми три «A» на MICHELIN X® LINE™ Energy™ F и D2.
Намаленото триене при търкаляне води до значителни икономии (в сравнение с досегашните гуми X Line):
• новите гуми спестяват до 1 литър гориво на пробег 100 km,
• средната икономия е 0,5 литра на 100 km през първия срок на експлоатация,
• в околната среда попадат 1,33 kg CO2 по-малко на всеки 100 km, което съответства на повече от 3,7 тона през първия срок на експлоатация.

При НОВИЯ STRALIS икономията на гориво с новите еко-гуми може да достигне 1,5%.
Еко-гумите на Michelin могат да се монтират на всички разновидности на автомобила и се предлагат като стандартно оборудване при НОВИЯ STRALIS XP.

СИСТЕМА HI-MUX / НОВА КОНФИГУРАЦИЯ НА ШАСИТО

ТЕХНОЛОГИЯ И СТОЙНОСТ

Архитектурата на електрическата и електронна система на НОВИЯ STRALIS е напълно нова, като са добавени електронни блокове за управление на повече функции с оптимизиране на ресур сите.
Новата система HI-MUX подобрява надеждността, има по-голям капацитет за обработка на данни и възможност за реализиране на функции, като при лек автомобил.
Комуникационната мрежа е два пъти по-бърза, за да се справя с големия обем данни, необходими на GPS системата с предвиждане IVECO HI-CRUISE. Бордовите електронни блокове на HI-MUX комуникират по два физически проводника, като използват общ протокол. Архитектурата на системата е модулна, разделена на две за подобряване на гъвкавостта и улесняване на обслужването и обединена по нов начин с тръбопроводите за сгъстен въздух, гориво и AdBlue®.
Маркучите и кабелите са разположени успоредно по дължината на шасито по подреден и разбираем начин, което улеснява обслужването и ремонта и съответно удължава времето за работа на автомобила.

НОВА ПЪТЕКА

Новата пътека подобрява едновременно функционалността и безопасността.
Плочите покриват прехода от едната до другата страна на автомобила в мястото на задната точка на окачване, нямат стърчащи болтове или части и осигуряват безопасно място за работа на оператора. Използвани са устойчиви на корозия материали — алуминий и неръж даема стомана.

НОВО ПО-ЛЕКО ЗАДНО ОКАЧВАНЕ

Новото задно окачване подобрява трайността и надеждността, като същевременно има по-малко тегло. Частите му са новопроектирани и е постигнато намаляване на теглото с 45 kg, като са запазени работните характеристики.
Компактните размери на новата стабилизираща щанга позволяват увеличаване на ъгъла на надлъжна проходимост. Новото окачване има и подобрена защита от корозия.

НОВИ ФУНКЦИИ, КАТО ПРИ ЛЕК АВТОМОБИЛ

НОВИЯТ STRALIS притежава функции, типични за леките автомобили, които допълнително подобряват функционалността и улесняват експлоатацията:
• светодиодни светлини,
• ново дистанционно управление за централно заключване с функция за проверка на външното осветление,
• регулиране на интензитета на вътрешното осветление,
• автоматично включване на аварийните светлини в случай на внезапно намаляване на скоростта или спиране.
Блокът индикаторни прибори е с нова конструкция, внедрена заедно с разработването на новата електрическа и електронна система. В кормилното колело е вграден бутон за отваряне на меню за бърз достъп, което позволява включване/изключване на често използвани функции.

Проектиран с мисъл за водача

КОМФОРТ, ПРОДУКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

Кабината на НОВИЯ STRALIS е проектирана с мисъл за водача. Високото ниво на комфорт, безопасността и информационно- развлекателната система създават отлична работна среда за максимална продуктивност при изпълнение на всякакви за дачи.
Кабината с висок покрив е с вътрешна височина приблизително 2 m и обем над 10 кубични метра. Таблото е ергономично и функционално, изработено от еднородни материали за предотвратяване на скърцането и тракането. Водачът лесно достига всички органи за управление, без да се отмества от облегалката на седалката, което поддържа безопасността на максимално ниво.
Всяка функция е проектирана така, че да подобри условията за живот и работа на борда:
• кормилното колело е с пневматично регулиране и вградени органи за управление,
• седалката за водача има отопление и вентилация, а предпазният колан се регулира по височина,
• леглото HI-COMFORT с широчина 80 cm и дължина над 2 m има дървени летви и наклоня ваща се облегалка,
• сгъваемото горно легло е с пневматичен пружинен елемент за отваряне,
• нощният климатик с нисък разход на енергия е вграден в таванния панел,
• на разположение са над 30 чекмеджета и отделения за съхранение на вещи,
• като опция се предлага 50-литров макси-хладилник за пътувания на големи разстояния.
В допълнение към всичко това кабината притежава отлична звукоизолация и нови щори и завеси с повишена функционалност.
НОВИЯТ STRALIS и НОВИЯТ STRALIS XP се пред лагат с всички видове и височини на кабините.

НОВИЯТ STRALIS може да се оборудва със съвременни средства за подобряване на безопасността и улесняване на управлението на автомобила, които предпазват водача, облекчават работата му и увеличават неговата продуктивност.
EBS + BAS (Електронна спирачна система + Система за подпомагане на спирането)
ESP (Електронна система за подобряване на стабилността на автомобила)
HILL HOLDER Предотвратява връщане на автомобила назад след отпускане на педала на спирачката (с HI-TR ONIX)
INTARDER Подпомага работата на основната спирачна система при намаляване на скоростта на камиона
PARKING BRAKE (Допълнителна предна спирачка за паркиране)
ACC (Адаптивна система за регулиране на скоростта на движение на автомобила)
LDWS (Система за предупреждаване при напускане на лентата за движение)
AEBS (Система с разширени функции за аварийно спиране)
DRL (Светлини за движение през деня)
• DAS (Система за подпомагане на съсредоточаването на водача)

IVECO УВЕЛИЧАВА ВРЕМЕТО ЗА РАБОТА НА АВТОМОБИЛА

ГАРАНТИРАНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

Като гаранция за надеждността на изделията и отличната работа на сервизната мрежа IVECO предлага най-новата формула UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност).
С UPTIME GUARANTEE, ако НОВИЯТ STRALIS стане неработоспособен по технически причини, ремонтът ще се извърши в рамките на 24 часа от постъпването в СЕРВИ З ЗА КАМИО НИ IVECO (времето се удостоверява от ЦЕНТЪРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА IVECO).
Ако това се окаже невъзможно, IVECO предоставя на клиента:
• заместващ камион (ако има в наличност),
• или ежедневна компенсация за всеки 24 часа престой в сервиза (*).
UPTIME GUARANTEE (Гарантирана работоспособност) е включена в стандартното покритие на НОВИЯ STRALIS XP и в договорите ELEMENTS 3XL / 2XL (**).

СЕРВИЗИ ЗА КАМИОНИ IVECO: ПАРТНЬОР
НАВСЯКЪДЕ В ЕВРОПА

Да управляваш НОВИЯ STRALIS означава никога да не си сам: Клиентите могат да разчитат на СЕРВИ ЗНИТ Е ЦЕНТРОВ Е ЗА КАМИО НИ IVECO, разположени по всички главни европейски маршрути.
СЕРВИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КАМИОНИ извършват широк кръг операции по техническото обслужване и съдействие — включително бързи ремонти с оригинални части от IVECO, обслужване на ремаркета, операции по гумите, операции по каросерията, зареждане с AdBlue® и измиване на камиони(***).
Обслужване в най-близкия СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА КАМИОНИ може да се заяви чрез телематичното приложение или по телефона чрез Центъра за обслужване на клиенти ASSISTANCE NON STOP 24/7.
СЕРВИЗНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КАМИОНИ имат строги критерии за приемане и, съгласно натрупания опит и мненията на клиенти, се отличават с първокласни услуги: тяхната цел е да намаляват продължителността на престоите и да подобряват производителността на камионите чрез отстраняване на проблемите по най-добрия, най-бърз и най-професионален начин.

(*) До 4 денонощия. (**) До 4 години (***) Проверете какви услуги предлага вашият сервизен център

ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ОТНОСНО ГОРИВОТО

СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ позволява на водачите да се усъвършенстват, докато управляват автомобила. Системата функционира като професионален инструктор на борда и помага да икономисвате гориво, без да намалявате маршрутната скорост. Системата за оценка на стила на управление определя ефективността на действията на водача и предлага мерки за икономия на гориво (например превключване на по-подходяща предавка в определен момент).
СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ може да се използва от водача в автомобила или да се съчетае с новите КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА IVECO ОТ НОСНО ГОРИВОТО .

TCO2 SMART REPORT (Интелигентен бюлетин)

Дистанционното извличане на данните от бордовата система на IVECO за ОЦЕНКА НА СТИЛА НА УПРАВЛЕНИЕ позволява да се оценяват основните работни параметри на автомобила и водача.
Бюлетините автоматично се изпращат ежеседмично по електронната поща на ръководителя на автопарка, с акцент върху поведението на водачите и свързаните с него тенденции, разхода на гориво от всеки автомобил и въглеродните емисии на автопарка като цяло.
Тази услуга е независима от другите услуги за управление на автомобилен парк, достъпни през уебпортала. НОВИЯТ STRALIS XP, включва TCO2 SMART REPORT за срок от 4 години.

TCO2 ADVISING (Консулта ции за икономия на гориво)

IVECO е всестранен „консултант по горивото“ — партньор, който винаги е на разположение за откриване на пътища за повишаване на ефективността и устойчивостта на транспорта.
Нашият опит с най-ефикасните начини за икономия на гориво се основава на експлоатационни данни от многогодишни периоди, събрани и обработени (с помощта на нашите клиенти) при изпълнение на различни задачи по разнообразни маршрути.
Сега IVECO предлага тези уникални знания като услуга, предоставяна на всички пазари от специални екипи от специалисти по горивото, които постоянно следят ключовите показатели за ефективността (KPI) на автомобилните паркове, за да разработват персонализирани планове за намаляване на разходите.
Едногодишен абонамент за TCO2 ADVISING е включен в цената на новия модел STRALIS XP.

TCO2 DRIVING (Курсове за икономично
управление на автомобила)

Добрите водачи могат да постигнат икономия на гориво, сравнима с тази от най-добрите технологични нововъведения; поради това IVECO предлага специализирани програми за обучение на водачи на клиентите си и повишаване на техните умения. Ние учим как да се намали разходът на гориво, да се удължи срокът на експлоатация на автомобила и да се увеличи максимално безопасността на пътя.
Курсовете могат да се модифицират според изискванията на клиента и да се провеждат на негова територия или в IVECO. Обсъжданите теми включват:
запознаване с автомобила и неговите особености и функции,
практическо управление с професионален инструктор.

БРОШУРА
New-STRALIS-box-1

Брошура за новия STRALIS
Запознайте се всички функции на новият STRALIS.

ВИДЕО
New-STRALIS-box-2

Видео за новия STRALIS
Гледайте повече видео клипове за новият STRALIS.

ФОТОГАЛЕРИЯ
New-STRALIS-box-3

Фотогалерия за новия STRALIS
Разгледайте фотогалерията на новият STRALIS.

APP
New-STRALIS-box-4

APP за новия STRALIS
Безплатното приложение за вашия смартфон или таблет.

За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от „Пълдин Транс Сервиз“ ООД на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+ включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на „Пълдин Транс Сервиз“ ООД +и обработката им с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания.
Всички полета със * са задължителни!