СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА
15.10.2019 – 31.12.2019

АЛТЕРНАТОР И СТАРТЕР:

ОТ

387 лв.

ОТ

346 лв.

АЛТЕРНАТОР

Какви са предимствата на оригиналните части и какво рискувате без тях

Предимства
Оптимизирана скорост на зареждане при всякакви температури
Безупречен дизайн за по-дълъг живот с нулева поддръжка
Подсилени лагери с термоустойчива грес и уплътнения
Висок коефициент на запълване на намотките за подобрена магнитна верига и подобрена електрическа конструкция
Стабилна електрическа мощност за удължен живот на акумулатора
Оптимизирано ниво на шума за по-добър комфорт

Какво рискувате, ако не изберете оригинални резервни части
Недостатъчно зареждане на акумулатора, водещо до дълготрайна загуба на производителност
Бързо износване, водещо до загуба на мощност на акумулатора
Влошено захранване на електрическото оборудване

СТАРТЕР

Какви са предимствата на оригиналните части и какво рискувате без тях

Предимства
Удължен живот благодарение на висококачествените компоненти
Термоустойчива гума
Защита срещу прах, пастиране и проникване на вода
Висока виброустойчивост

Какво рискувате, ако не изберете оригинални резервни части
Трудности при запалване на двигателя
Бързо износване
Смущения в електрониката
Сериозно влошаване в пиковете на напрежението

За допълнителна информация
За да може наш специалист в най-кратък срок да се свърже с Вас, моля, оставете Вашите данни за обратна връзка:

МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ
Обработка на моите Данни от IVECO S.p.A. на хартиен носител, автоматизирано или по електронен път,+включително по пощата или чрез електронна поща, по телефон (например автоматизирани телефонни разговори, SMS, MMS, факс) и всякакви други средства (например уебсайтове, мобилни приложения), с цел изпращане на търговски съобщения и бюлетини, както и рекламиране на продукти и услуги, според подробно описаното в раздел 2 (iii) на Декларацията за поверителност.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
Предоставяне на моите Данни на дъщерните дружества и филиали на IVECO S.p.A. от CNH Industrial Group,+ както и на упълномощените търговци и дистрибутори, и обработката им от тях с цел изпращане на търговски съобщения, както и рекламиране на техните продукти и услуги или извършване на пазарни проучвания, както е описано подробно в раздел 2 (iv) на Декларацията за поверителност.
Всички полета със * са задължителни!